शांत झोपाचे महत्व

BLOGSInsomnia

शांत झोपाचे महत्व:

1504519088-0092

 

शांत झोपाचे महत्व: झोप ही एक अशी तंत्रना आहे  जी शरीर व मन दोघाना  विश्राम देणारी असते. पुरसे  झोप  ही शरीर व मनाची आवश्यक  गरज आहे २४ तासातुन  किमान ६ ताशाची झोप आवश्यक  आहे. आणि लागणारी झोप ही शांत असणे sound sleep  आवश्यक असते .चारकांनी निद्रेची  व्याख्या सांगताना   म्हणले आहे  कि ???यंदा तू  मनाशी  कालान्ते कार्मात्मान : काल्मानीत्वाता: | विषयेभ्यो निवतात्ता तदा स्वपिति मानव: ||

अशी  अवस्था ज्या मध्ये . इंद्रिय आपआपल्या विषयापासून निव्रत होतात व मन देखील पूर्णत :  थकून जातो . ते  आपले कार्य करण्यास  असमर्थ  होतात . त्या अवस्थेला   निद्रा असे म्हणतातः

निद्रेच लाभ :

यथाविधी घेतलेली झोप , शारीरिक व मानसीक पोषण करणारी , कार्मेंद्रीयाची  कार्याक्षमता वाढविणारी, दीर्घायुष्य देणारी  असते  उलट अपुरी   निद्रा ही  दुखः ,कृशता ,दुर्बलता ,नपुंसकता ,अज्ञान तथा मृत्युकारक असते . इतकी महत्व्वपूर्ण  असते झोप . पण आजकल कित्येक लोक अनिद्रा या त्रासापासून झुजत असतात.

जास्त चहा,  कॉफीचे व्यसन , कामाचा बोझा शारीरिक विकृती  मानसिक ताण  – तणाव यांमुळे कित्येक लोकांना आनिद्रचा त्रास होतो तसेच आजकालचे जीवन प्रतिस्पर्धात्व झाले आहे परिणाम स्वरूपी लोक आपले क्षमत्व दाखवाण्यासाठी ओवर time  करतात . झोपोची वेळ निघून जाते पण काम संपता संपत  नाही व  वेळ  गेल्यानंतर झोपायला गेल्यास तास २ तास झोपच लागत नाही. कित्त्येक लोक  झोप लागते  पण एकदा   जाग आल्यास परत झोप येतच नाही किवा  शांत  झोप लागतच नाही ही तक्रार घेयून क्लिनिक मध्ये येतात. तुम्ह्ला माहिती नासेल पण अपुऱ्या झोपेमुळे हृदयाघात,उच्चरक्तदाब ,शुगर  , किडनी, विकार देखील होवू  शकतात रक्तासील इंटर क्युलीन  ६ ( आय  एल ६)ट्युमर नेक्रोसीस फक्टर अल्फा (टी.एन .एफ  अल्फा) सी .रीअक्टीव प्रोटीन  ( सी .आर .पी  ) ही घातक  द्रव अपुरया  झोपे मुळे  शर्रीरात वाढतात . ही द्रव्य प्रमाणपेक्षा वाढली तर रक्ताची गुठळी होण्याची शक्यता ही ३ पतीने वाढते .ही गुठळी   हृदयच्या रक्तावाहीनित अडकल्यास  heart attack   यतो.

शरीरातील हार्मोन चे संतुलन ठेवण्याचे  काम pituitary gland   चे असते जी  मेंदू मध्ये  असते . मेंदूचे कार्याक्षमात्व  हे झोपवर  अवलबून असते नावाचे हार्मोन भूक  व लेप्तीन  हे  हार्मोन पोट भरले आहे. या साठी जवाबदार असते . अपुरया  झोपेमुळे शरीरात घरेलीन   हार्मोनचे प्रमाण वाढते  तर लेप्तीन  हार्मोनचे प्रमाण कमी होते परिणामी  आपल्याला जास्त भूक लागते व त्यामुळे स्थूलता  येते . झोप ही शरीरातील इन्सुलिन  या हार्मोन वर पण प्रभाव टाकते . इन्सुलिन हे शरीरातील शर्करेवर नियंत्रण ठवते . अपुऱ्या झोपेमुळे शरीरात इन्सुलिन   कमी स्रवते  परिणाम मधूमेह  हा रोग होतो .  हीच झोप जर  पुरशी व योग्य वेळ घत्तली तर आपली  रोग –प्रतिकार  क्षमता वाढते व व्यक्ती विविध  रोगांना बळी पडत नाही . झोपतच शरीरातील नवीन पेशी तयार होतात आणि शरीरात तयार होणारी अनेक घातक रसायने नष्ट केली  जातात.एका संशोधनानुसार पुरसे व योग्य  झोप ही – निर्णयशमता स्मरणसक्ती  सर्जनशीलता वाढविणारी असते . झोपेमुळे मेंदु आपले काम सुरळीत  करतो . मेंदूच  नाही तर शारीरातील सर्व अवयवाचा थकवा दूर होतो व सर्व अवयव हे उत्साहाने काम करायला लागतात . शांत झोप ही मनुष्याला उत्पादन क्षम बनविते . जर झोप व्यवस्थित झाले नाही तर मनाची चिडचिड  होते व कुठलेही  कार्य व्यवस्थित होत नाही .ज्या प्रमाणे शरीराच्या सुरक्षे साठी आहार आवश्यक असतो त्याप्रमाणे यथायोग्य झोप  सुधा आवश्यक  असते.

म्हणून म्हणतात

Sleep Well and Stay Well !