BLOGSGoutLifestyleOsteoporosis

वातरोगाची ‘कटकट’

वातरोगाचीकटकट

 

आजकाल पन्नाशी ओलांडली की सर्वसाधारणपणे सांधेदुखीचा त्रास सुरू होतो. वातरोग किंवा सांधेदुखी तीन प्रकारची असते. . संधिवात (ऑस्टियोअर्थ्रायटिस), . आमवात

(रुमॉर्टक अर्थ्रायटिस) आणि . गाठिया वात (गाऊट). वाढत्या वयानुसार सांध्यांमध्ये झीज होते. वंगण कमी होऊन हाडे ठिसूळ होतात. विशेषतः गुडघ्यांना जास्त त्रास होतो.

गुडघ्यांची वार्धक्यजन्य झीज म्हणजे संधिवात. हा संधिवात म्हणजे वेदना, हालचालीला त्रास! खरचवातआणतो. पण संधिवाताचा त्रास कमी करणारा किंवा कायमचा बंद

करणारा इलाज आयुर्वेदात आहे.

 

पाचसहा वर्षांपूर्वी साठीतल्या एका आजी माझ्याकडे आल्या होत्या. त्यांच्या दोन्ही गुडघ्यांची पूर्णपणे झीज झाली होती. उजव्या गुडघ्याची जरा जास्तच झाली होती. गुडघ्यांमधून

कटकटअसा आवाजही येत होता. त्यांचा त्रास इतका बळावला होता की उठणे, बसणे, चालणे दुरापास्त झाले होते. मांडी घालून बसता येत नव्हते. पायांत वाकही आला होता.

गुडघ्यांवर सूज होती आणि स्पर्श केल्यावर ती जागा उष्ण असल्याचे जाणवत होते. वेदना तर इतक्या होत्या की स्पर्शही सहन होत नव्हता. एक्सरे काढला असता आजींनासेकंड

ग्रेडचा संधिवात (ऑस्टियोअर्थ्रायटिस) असल्याचे आढळले.

 

या दुखण्याने आजी खूपच त्रस्त झाल्या होत्या. इलाज सुरू झाला. सुरुवातीला सात दिवस औषधांद्वारे दोषांचे पाचन आणि नंतर केरळीय पंचकर्म असा हा उपाय आहे. पंचकर्मात

एक दिवस अभ्यंगम् आणि स्वेदन क्रिया केली. रक्ताभिसरण वाढवण्यासाठी एलाकिडी क्रिया सुरू केली आणि हाडांची, सांध्यांची झीज भरून काढण्यासाठी औषधेही सुरू ठेवली.

एलाकिडीसोबत सात दिवस बस्तीही दिली. सात दिवसांच्या या उपचारामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण वाढते. सांध्यांमध्ये लवचिकता येते. शरीरभर जाणवणाऱ्या वेदना नाहीशा

झाल्या. फक्त गुडघ्यांचा त्रास राहिला होता. दुसऱ्या आठवड्यात जानुधारा सुरू केली. जानुधारा म्हणजे नाडी दोषानुरूप तेल निवडून त्या तेलाची धार जानुसंधीवर सोडली जाते.

त्याबरोबर लेपनम् केले आणि बस्तीही दिली.

 

 

तिसऱ्या आठवड्यात जानुबस्ती दिली. म्हणजे उडदाच्या पिठाची पाळ ठेऊन त्यामध्ये ४५ मिनिटे तेल ठेवले. सोबत लेप दिला आणि सर्वसाधारण बस्तीही दिली. शिवाय पोटातून

वातशामक औषधेही सुरू केली. तिसऱ्या आठवड्याच्या शेवटी गुडघ्यावरील सूज कमी झाली. स्पर्श सहन होऊ लागला. ‘कटकटआवाज कमी झाला आणि चालण्यात हलकेपणा

जाणवायला लागला. चौथ्या आठवड्यात पिडीचिल उपचार केला. शरीरावर चार लिटर तेल सोडले. मालिश केले. गुडघ्यांना लेप दिला आणि जोडीला बस्ती. पाचव्या आठवड्यात पुन्हा जानुधारा केली. आतापर्यंतचे परिणाम बघून त्यानुसार तेल वापरले. बरोबर लेपनम्, पिचू आणि बस्ती क्रियाही केल्या. आजी आता सामान्यपणे चालू शकत होत्या. बसताही

येऊ लागले. मांडीही घालता येऊ लागली. गुडघ्यांची ८०९० टक्के झीज भरून निघाली. सहाव्या आठवड्यात जानुबस्ती, पिचू, लेप आणि बस्ती चिकित्सा केली. इतक्या उपचारानंतर

 

आजींना व्यवस्थित चालता येऊ लागले. गुडघ्यांमधील वंगण भरून आले. हाडांमधील ठिसूळपणा नाहीसा झाला.

 

गुडघ्यांमधील झीज भरून येण्यासाठी, वंगण भरून येण्यासाठी, कॅलशियमची कमतरता दूर करण्यासाठी, हाडांची मजबूती वाढवण्यासाठी, स्नायू आणि मासपेशींची ताकद

वाढवण्यासाठी, सांधे पूर्ववत करण्यासाठी ही चिकित्सा केली जाते. रुग्णाला तीन महिने पोटातूनही औषध घ्यावे लागते. ठराविक कालावधीत नियमित तपासणीही तितकीच

गरजेची असते.

 

 

 

 

0
Leave a Comment