नवराकिडीनवराकिडी
BLOGS

नवराकिडी

नवराकिडी या क्रियेला षष्टिकाशाली पिंड स्वेदमही म्हटले जाते. यामध्ये मलमलच्या पिशवीत ‘नवरा’ नावाच्या तांदळाच्या द्रावणाबरोबर काही औषधांची गाठ बांधून...

पाठदुखीपाठदुखी
BLOGSSpine pain

असह्य पाठदुखी

  ४ वर्षांपूर्वी कंबरदुखीने बेजार एक गृहस्थ माझ्याकडे आले होते. सुरुवातीचे बोलणॆझाल्यावर लक्षात आले की कंबरदुखीला निमित्त फक्त गाडीवरून...